Vi syns i Hälleforsnäs

HÄLLEFORSNÄS UTVECKLINGSPLAN

Samtliga bygderåd i Flens kommun har fått i uppdrag av kommunen att samordna och göra en lokal utvecklingsplan. Syftet med en lokal utvecklingsplan är att ta fram en gemensam viljeinriktning för bygden, hur framtiden i bygden ska se ut och hur man når dit. Med en utvecklingsplan blir det också möjligt att visa den viljeinriktningen utåt, det ger bygden en röst. 

Utvecklingsplanen grundar sig på utvecklingsfrågor framtagna i samråd med invånare i Hälleforsnäs. Utvecklingsplanen  revideras årligen för att hållas aktuell. Kontakta bygderådet om du har idéer och förslag inför kommande års revidering. 

Utvecklingsplan

Utvecklingsfrågor​

Utvecklingsfrågorna är framtagna tillsammans med invånare i Hälleforsnäs på två stormöten 2019, i januari respektive augusti. Hälleforsnäs Bygderåd ansvarar för att föra utvecklingsfrågor vidare till ansvariga organisationer.

Vi syns i Hälleforsnäs
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet