Vi syns i Hälleforsnäs

NATTVANDRING

Nattvandring innebär att grupper av vuxna rör sig ute på gator och torg och i miljöer där ungdomar vistas kvälls- och nattetid, i syfte att skapa en lugnare miljö.

Nattvandring är dels en förebyggande åtgärd vid riskhelger och tillställningar då ungdomsfylla ofta förekommer. Men det är även en insats för att skapa en trygg och säker ort generellt. Nattvandring minskar våld, olyckor, skadegörelse, narkotika- och alkoholbruk.

Om du vill ha mer information eller är intresserad av att delta, kontakta: halleforsnasbygderad@gmail.com 

Läs mer om nattvandring på nattvandrarnas hemsida

Läs mer om nattvandring i kommunen på Flens kommuns hemsida

Vi syns i Hälleforsnäs
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet