Vi syns i Hälleforsnäs

GRANNSAMVERKAN

Om grannsamverkan
“Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.” 

Polisens hemsida

Grannsamverkan i Flens kommun
“Nätverket Grannsamverkansområden i Flens kommun Kontaktombuden i grannsamverkansområdena har tillsammans bildat nätverket NGiFK (Nätverket Grannsamverkansområden i Flens kommun).”

Flens kommuns hemsida

Starta grannsamverkan
Vill du starta grannsamverkan i ditt bostadsområde? Vänligen skriv e-post till oss: grannsamverkan.kfv@polisen.se Det går även bra att komma in och prata med områdespoliser på poliskontoret i Flens stadshus, helgfria onsdagar mellan kl. 10:00 och 16:00. Mer information finns på polisens hemsida.

Vi syns i Hälleforsnäs
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet