Vi syns i Hälleforsnäs

TRAFIKSÄKERHET

Trafikgruppen informerar
Hälleforsnäs Bygderåd driver frågan med vägar, cykelvägar och bl.a. säker skolväg där det
bl.a. ingår att kartlägga farliga knutpunkter i Hälleforsnäs. Där ingår korsningen vid pizzerian/skolan.

Det här är en av våra stora hjärtefrågor som berör hela samhället. 

I Bygdenätverket, där alla bygderåd/byaråd i kommunen ingår,  är vi numera referensgrupp i en nybildad Cykelgrupp. Gruppen är bildad av Flens Kommuns Infrastrukturstrateg på Kommunledningsförvaltningen. 

Första etappen är inriktad på möjliga cykelvägar inom orterna. Därefter kommer man att titta på cykelvägar för att binda ihop orterna. 

Det pågår ett gediget arbete med en översyn av samtliga orter i kommunen. Det sker i olika etapper. 

Om och vad som kommer att ske på respektive ort går inte att veta i förväg och det går inte att lova något kring detta i dagsläget. 

Efter en tids ovisshet känner vi oss dock trygga med att det nu faktiskt pågår ett aktivt arbete på kommunen i de här frågorna.

Vi syns i Hälleforsnäs
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet