Vi syns i Hälleforsnäs

EN BYGD ATT ÅLDRAS I

Vilken typ av boende är du i behov av nu eller i framtiden?

Det har kommit till vår kännedom att särskilt boende Grönviken kommer att försvinna på vår tätort inom några år. Vi vet även att fler som säljer sitt hus flyttar till Flen på grund av brist på attraktiva boendeformer på orten.

Därav ber vi alla invånare fyllda 55+ att fylla i bifogad enkät. Enkäten är helt anonym och kommer enbart att användas för att ge en klarare bild av vilken typ av boende som kommunen behöver planera för här i Hälleforsnäs och Mellösa. Det är framförallt boendeformerna seniorboende, trygghetsboende och
särskilt boende/vård- och omsorgsboende som vi är intresserade av att veta önskemålen om. I enäöten finns en kortfattad förklaring av vad de olika boendeformerna innebär. 

Enkät​

Vi syns i Hälleforsnäs
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet