Vi syns i Hälleforsnäs

ARBETSGRUPP - KULTUR OCH EVENEMANG

Kultur och evenemangsgruppen är en arbetsgrupp inom Hälleforsnäs Bygderåd. Gruppen planerar och genomför många arrangemang i Hälleforsnäs under året. 

Har du idéer?
Kommer det in nya idéer tittar vi tillsammans på om möjligheten finns att genomföra dem tillsammans med volontärer i föreningen.

Vi samverkar gärna med andra föreningar! 

Vill du vara med i Kultur och evenemangsgruppen
Om du vill vara med och bidra och/eller om du har idéer kontakta sammankallande Bosse Jonsson. 

Vill du ingå i volontärpoolen?
Här ingår alla som kan tänka sig att vara med i “Volontärpoolen” och/eller vill vara med i en planeringsgrupp inför något av de evenemang/aktiviteter bygderådet genomför.

Hur mycket tid måste man lägga på idéellt arbete?
Det är individuellt hur mycket tid och ork man har, därav utgår vi utifrån dina personliga förutsättningar.

Kontakt
Bosse Jonsson
jonsson.bo@telia.com
070-561 22 77 

Tveka inte att höra av dig!

Vi syns i Hälleforsnäs
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet