Vi syns i Hälleforsnäs

HANDLINGAR BYGDERÅDET

 Syftet med bygderådet är att:
– främja bygdens utveckling och förnyelse.
– verka inom bygdens till trevnad och nytta för företag, ortsbefolkning och besökande.
– vara kontakt- och samrådsorgan gentemot berörda myndigheter.
– samarbeta med skola, lokala föreningar och sammanslutningar, såväl som med institutioner och föreningar på kommun- och länsnivå.
– skapa och utveckla samförstånd mellan tätort och landsbygd.
– göra bygden känd och uppskattad.
– verka för samordning och erfarenhetsutbyte med andra bygderåd.

Trygghetsvandring
 
 
Protokoll Styrelsemöte
För protokoll från styrelsemöten, vänligen kontakta oss på halleforsnasbygderad@gmail.com 
"Vi syns i Hälleforsnäs"
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet