Vi syns i Hälleforsnäs

STYRELSE - HÄLLEFORSNÄS BYGDERÅD

Ordförande
Marina Karlsson

073 – 622 79 50, 
halleforsnasbygderad@gmail.com
Kassör
Håkan Forselius
Sekreterare
Malin Kennegård

Ledamot- representant HIF
Björn Karlsson
Ledamot – representant från PRO
Anita Andersson
Ledamot – Folkets hus 
Tom Gustafsson
Ledamot – Hälleforsnäs Motorveteraner
Bo Nilsson
Ledamot – Gjuterimuseet
Eva Forselius
Ledamot
Ann-Louise Alm
Ledamot
Anette Dahl
Ersättare/webbadministratör 
Marlene Lindström
marlene.lindstrom85@gmail.com

Ersättare
Christel Cruz 

Valberedning
Gert Norén– sammankallande
Michaela Stockow
Eva Lundin
Torbjörn Jansson

 
"Vi syns i Hälleforsnäs"
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet