Vi syns i Hälleforsnäs

KONTAKT - BYGDERÅDET

Kontaktuppgifter

Allmänt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Medlemskap
hb.medlem@gmail.com

Hemsida
Marlene Lindström
marlene.lindstrom85@gmail.com

Arbetsgrupp Kultur & Evenemang
Bo Jonsson
070 – 561 22 77
jonsson.bo@telia.com

Arbetsgrupp Gröna rum & Miljö
tills vidare 
Marina Karlsson
073 – 622 79 50
marinacarlsson66@gmail.com

Arbetsgrupp Fritid & Friluftsliv
Ann-Louise Alm
073 – 351 36 66
annlouise.alm@gmail.com

Arbetsgrupp Samhälle & Service
tills vidare 
Marina Karlsson
073 – 622 79 50
marinacarlsson66@gmail.com

Syftet med bygderådet

"Vi syns i Hälleforsnäs"
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet