Vi syns i Hälleforsnäs

BLI MEDLEM I BYGDERÅDET

Medlemsavgift 2023

– Person: 50 kr
– Familj: 100 kr

Betala avgiften för 2023
Är du redan medlem och vill fortsätta vara det 2023 så betalar du in medlemsavgiften till Swish eller bankgiro och anger namn vid betalningen. Om det gäller en medlemsavgift till familj så anger ni samtliga namn om möjligt
– Bankgiro: 5331-1924 
– Swish: 123 590 93 79 

Ny medlem

Alternativ 1

Följ länken nedan

Betala sedan till 
– Bankgiro: 5331-1924 (ange namn)
– Swish: 123 590 93 79 (ange namn)

Har du ingen epostadress eller saknar dator går det bra med telefonnummer eller fysisk adress

Alternativ 2

Skicka meddelande till
hb.medlem@gmail.com

I meddelandet anger du
– Namn och födelseår (om familj, ange samtliga namn och år)
– E-post
– Telefonnummer
– Adress, postnummer och ort.

Betala sedan till
– Bankgiro: 5331-1924 (ange namn)
– Swish: 123 590 93 79 (ange namn)

Har du ingen epostadress eller saknar dator går det bra med telefonnummer eller fysisk adress

Alternativ 3

Skicka sms eller ring in dina uppgifter till 
Ordförande Marina
073-622 79 50

Du anger
– Namn och födelseår (om familj, ange samtliga namn och år)
– E-post
– Telefonnummer
– Adress, postnummer och ort.

Betala sedan till
– Bankgiro: 5331-1924 (ange namn)
– Swish: 123 590 93 79 (ange namn)

 

Har du ingen epostadress eller saknar dator går det bra med telefonnummer eller fysisk adress

Medlemskap

Medlemskap
Som medlem i Hälleforsnäs Bygderåd har du möjlighet att i samråd med styrelsen starta aktiviteter och delta i arrangemang, du har rätt att få din röst hörd och du har rätt att komma med förslag och synpunkter till styrelsen året runt. Små förändringar är det meningen att vi ska kunna utföra med våra egna händer och den kompetens som finns bland Bygderådets medlemmar. 

Andra idéer som blir större projekt kräver att vi samarbetar med kommunen och andra instanser där vi har möjlighet att få råd och finansiella bidrag. Som förening ska vi samarbeta med skolan och lokala föreningar. Det är även viktigt att vi genom olika projekt verkar för en förbättrad integration.Som medlem har Du rätt att få insyn i styrelsens arbete samt information om Bygderådet och dess arbete. Styrelsen kommer att kalla till medlemsmöte minst 2 gånger per år.

Årsavgiften gäller för medlemskap under innevarande kalenderår.

GDPR – lagring av personuppgifter
Lagring av personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsreformen (GDPR) När du registrerar ett medlemskap samtycker du till att Hälleforsnäs Bygderåd – ideell förening 802520-5520 lagrar dina personuppgifter i ett medlemsregister. 
 

Vi samlar enbart in de uppgifter som du själv lämnar (namn, adress, epostadress, födelseår) och enbart i syfte att kunna förmedla information om föreningens verksamhet. Enligt föreningens stadgar måste alla medlemmar kallas till föreningens årsmöte och vi behöver därför samtliga adressuppgifter. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan. 

Dina uppgifter i medlemsregistret lagras i 3 år efter att du avslutat ditt medlemskap. Om du vill att dina uppgifter från medlemsregistret raderas kontaktar du oss på.

 
"Vi syns i Hälleforsnäs"
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet