Vi syns i Hälleforsnäs

ARBETSGRUPPER

Kultur & Evenemang

Sammankallande:
Bo Jonsson
070 – 561 22 77
jonsson.bo@telia.com

Fritid & Friluftsliv

Sammankallande:
Ann-Louise Alm
073 – 351 36 66
annlouise.alm@gmail.com

Samhälle & Service

Sammankallande tills vidare: 
Marina Karlsson
073 – 622 79 50
marinacarlsson66@gmail.com

Gröna rum & Miljö – Vilande

Intresserad kontakta: 
Marina Karlsson
073 – 622 79 50
marinacarlsson66@gmail.com

"Vi syns i Hälleforsnäs"
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet