Vi syns i Hälleforsnäs

CIVIL INSATSPERSON

En tidig insats kan vara skillnaden mellan liv och död då tidsfaktorn ofta har mycket stor betydelse vid räddningsinsatser. En Civil insatsperson (CIP) ska kunna vara den första person som kommer fram till en olycksplats, förhoppningsvis i ett mycket tidigare skede än räddningsstyrkan. 

Varje CIP genomgår man en enklare utbildning på ca 12 tim. Alla som medverkar som CIP gör det helt frivilligt och ingen ersättning utgår. Motiv för att medverka är att den man hjälper troligen är en granne eller annan som vistas i närområdet. 

Under 2021 bildades ett CIP-område i Hälleforsnäs med hjälp av Brandskyddsföreningen Södermanland. 

Är du intresserad av att bli Civil insatsperson
Kontakta Brandskyddsföreningen Södermanland
Per Gustafsson
Telefon: 0730-31 48 40
Mail: per.gustafsson@lbfsodermanland.se

Information om Civil insatsperson – infoblad-pdf


Vi syns i Hälleforsnäs
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet