Vi syns i Hälleforsnäs

Grannsamverkan

Om grannsamverkan
”Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.” 

Polisens hemsida

Grannsamverkan i Flens kommun
”Nätverket Grannsamverkansområden i Flens kommun Kontaktombuden i grannsamverkansområdena har tillsammans bildat nätverket NGiFK (Nätverket Grannsamverkansområden i Flens kommun).”

Flens kommuns hemsida

Starta grannsamverkan
Vill du starta grannsamverkan i ditt bostadsområde? Vänligen skriv e-post till oss: grannsamverkan.kfv@polisen.se Det går även bra att komma in och prata med områdespoliser på poliskontoret i Flens stadshus, helgfria onsdagar mellan kl. 10:00 och 16:00. Mer information finns på polisens hemsida.

Grundutbildning Frivilliga Resursgruppen - om intresse finns

Civilförsvarsförbundet /FRG Flen vill erbjuda Grannsamverkans grupperna i Hälleforsnäs att gå med i FRG (Frivilliga Resursgruppen) inom Flens kommun. 

Anmäl intresse till:
– halleforsnasbygderad@gmail.com 
– alt sms el ring 073-622 79 50

Kursplan:
2018-03-01-Kursplan-grundutbildning-FRG-medlem 

Bakgrund:
Kommunen har upprättat 5 lokala Trygghetspunkter i kommunen. I Hälleforsnäs i någon av skolans lokaler. I en Krissituation kommer denna lokal att vara beroende av att FRG bemannar den. 

Uppgifter som tex.. ge information till folk på orten, bemanna reserv-vattentankar, ordna matförsörjning, ta emot evakuerade (folk från utkylda bostäder etc) och även ta emot spontanfrivilliga som vill hjälpa till. (alla dessa uppgifter får man utbildning i genom FRG Grundutbildning)

I en Grannsamverkansgrupp känner man orten och människorna! därför går vi till just eran grupp med detta. 

Som ni kan se av kursplanen finns även kurser som ni kan ha nytta av inom Grannsamverkangruppen

( 1.hjälpen+ HLR, Brandutbildning m.m.)

Inom FRG har vi inga från Hälleforsnäs och det känns inte bra!

Hälleforsnäs
Räddningschefen i kommunen, Kjell-Åke Källström och jag (Lisbeth Brevig) är också smärtsamt medvetna om att Hälleforsnäs inte ligger bra till för insatser från Räddningstjänsten heller: Det tar under normala förhållanden 11 min att komma från stationen i Flen till Hälleforsnäs!

Därför är vår tanke även ett tredje steg för Hälleforsnäs 
1 Grannsamverlan, 
2 FRG
3 CIP: Civil Insatsperson. Det är en person som är först på plats vid brand och olycka. Hur många sådana som behövs får vi diskutera.

Räddningschefen tar hand om/ordnar med CIP-utbildning; utrusting etc till CIP

Men om ni i första taget skulle vilja träffa mig för FRG kommer jag gärna till er i Hälleforsnäs, svarar på frågor och informerar mer om FRG

Med vänlig hälsning
Lisbeth Brevig Ordf Civil Flen, FRG-Ansvarig i kommunen
genom  Hälleforsnäs Bygderåd

Vi syns i Hälleforsnäs
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet