Vi syns i Hälleforsnäs

Handlingar Bygderådet

 Syftet med bygderådet är att:
• främja bygdens utveckling och förnyelse.
• verka inom bygdens till trevnad och nytta för företag, ortsbefolkning och besökande.
• vara kontakt- och samrådsorgan gentemot berörda myndigheter.
• samarbeta med skola, lokala föreningar och sammanslutningar, såväl som med institutioner och föreningar på kommun- och länsnivå.
• skapa och utveckla samförstånd mellan tätort och landsbygd.
• göra bygden känd och uppskattad.
• verka för samordning och erfarenhetsutbyte med andra bygderåd.
"Vi syns i Hälleforsnäs"
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet