Vi syns i Hälleforsnäs

Styrelsen

Ordförande
Marina Karlsson
073 – 622 79 50, 
halleforsnasbygderad@gmail.com
Kassör
Dan K Östberg
Sekreterare
Monika Larsson
Revisor
Stig Nygren
Ledamot/representant Folkets hus
Ann-Louise Alm
Ledamot/representant Hälleforsnäs gjuterimuseum
Bo Gustafsson
Ledamot/representant Hälleforsnäs IF
Ola Söderqvist
Ledamot/webbadministratör 
Marlene Lindström
Ledamot
Anette Dahl
Ledamot
Bo Nilsson
Ledamot
Thomas Högberg

"Vi syns i Hälleforsnäs"
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet