Vi syns i Hälleforsnäs

Kontakt

Kontaktuppgifter

Allmänt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Medlemskap
hb.medlem@gmail.com

Hemsida
Marlene Lindström
marlene.lindstrom85@gmail.com

Arbetsgrupp Kultur & Evenemang
Bo Jonsson
070 – 561 22 77
jonsson.bo@telia.com

Arbetsgrupp Gröna rum & Miljö
tills vidare
Marina Karlsson
073 – 622 79 50
marinacarlsson66@gmail.com

Arbetsgrupp Fritid & Friluftsliv
Ann-Louise Alm
073 – 351 36 66
annlouise.alm@gmail.com

Arbetsgrupp Samhälle & Service
tills vidare
Marina Karlsson
073 – 622 79 50
marinacarlsson66@gmail.com

Syftet med bygderådet

  • Främja bygdens utveckling och förnyelse.
  • Verka inom bygdens till trevnad och nytta för företag, ortsbefolkning och besökande.
  • Vara kontakt- och samrådsorgan gentemot berörda myndigheter.
  • Samarbeta med skola, lokala föreningar och sammanslutningar, såväl som med institutioner och föreningar på kommun- och länsnivå.
  • Skapa och utveckla samförstånd mellan tätort och landsbygd.
  • Göra bygden känd och uppskattad.
  • Verka för samordning och erfarenhetsutbyte med andra bygderåd.
"Vi syns i Hälleforsnäs"
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet