Vi syns i Hälleforsnäs

Frivilliga Resursgruppen

Kommunen har i samarbete med Civilförsvarsförbundet etablerat 5 Trygghetspunkter i kommunen. I Hälleforsnäs  ligger den i Bruksskolan (f.o.m. vecka 8 2020). Det behövs utbildade FRG:are för bemanning av denna . Även andra uppgifter kan vara aktuella för FRG. Det är viktigt att FRG har lokal-kännedom i sin ort,  därför eftersöks nu intresserade i Hälleforsnäs. Den 16/2 (en söndag) startar en ny FRG-Grundutbildning.

pdf för mer information

Grundutbildning Frivilliga Resursgruppen – första träff
När: Den 16 februari kl 14.00-17.00
Var: Räddningstjänsten i Flen
Anmälan och frågor: Lisbeth Brevig (FRG-Ansvarig), lisbeth.brevig@civil.se, 070-570 55 92

Vid detta tillfälle går ni genom avsnittet FRG, uppgifter organisation o larmrutiner samt lägger upp plan för resten av kursen.
Hela kursen beräknas vara klar under våren.

Anordnas av Civilförsvarsförbundet och Frivilliga Resursgruppen.

 

Kursplan

Vi syns i Hälleforsnäs
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet